landscape improvement of the Ripoll river study / estudio para la mejora paisajística del río Ripoll Fluvial Regional Park and Gateway Master Plan / Parque Fluvial Regional y Plan Maestro de la entrada
Cerdanyola del Vallés, Catalunya. 2009-2010
promoter / promotor: Direcció General d’Arquitectura i Paisatge, Generalitat de Catalunya.