Les Coromines neighborhood special plan / plan especial del barrio les Coromines. Pobla de Lillet, Barcelona .
promoter / promotor: Gerència de Serveis d’Habitatge, Urbanisme i Activitats (GSHUA) de la Diputació de Barcelona. 2010-12