2 housing buildings in Barcelona metropolitan area / 2 edificios de viviendas en área metropolitana de Barcelona
carrer Joaquim Auger s/n del Sector ‘Molí Nou’ de Sant Boi de Llobregat
awarded for project tender – project and direction / adjudicado por concurso de proyectos – proyecto y dirección
42 units housing/viviendas: 67.467m2, parking: 2.528m2, commercial: 344m2, plaza: 680m2
10,339m² – 7.147.044€ – 2002-05
promoter / promotor: CLAUS empresa pública municipal
collaborator / colaboradores: Topolcanska, arqtes; LVCAT SL arqte tècnic; J.P. Est. Arq. I Enginyeria SL ( llicència d’activitats, telecomunicacions, instal·lacions) i INNOVA, eines de gestió ambiental.