integral intervention project of the Core and the Vilet / proyecto Integral del Núcleo y el Vilet – Sant Quintí de Mediona, Barcelona. promoter / promotor: Concurso adjudicado por Gerència de Serveis d’Habitatge, Urbanisme i Activitats (GSHUA) de la Diputació de Barcelona. 2010