sociocultural center and commercial galery / centro sociocultural y galería comercial
barri de la Llàntia, Mataró. Catalunya

preliminary project / proyecto preliminar
center/centro: 980m2
commercial galery/galería comercial: 1,210 m2
parking/aparcamientos: 1680m2
sports track/pista deportiva: 1,420m2
2.282.650€ – 2001
promoter / promotor: PUMSA (Promocions Urbanístiques de Mataró. SA), Ajuntament de Mataró