villa of 205sqm on 4 floors in Valldoreix / chalet de 205m2 en 4 niveles en Valldoreix
carrer de Bolívar num.13, San Cugat del Vallés, Catalunya.
design and construction / diseño y construcción
205m2 – 2003
promoter / promotor: Jaume Valero i Sagarra y Maria Valero i Sagarra